Uvjeti korištenja

Pravne napomene

Sadržaj na web stranicama www.magistrakozmetika.com zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice www.magistrakozmetika.com bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici www.magistrakozmetika.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka BB SYNERGY d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu BB SYNERGY d.o.o.-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. BB SYNERGY d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. BB SYNERGY d.o.o.O nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Korištenjem web stranica www.magistrakozmetika.com smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama u obradi.

BB SYNERGY d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. BB SYNERGY d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi BB SYNERGY d.o.o.-u. BB SYNERGY d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga BB SYNERGY d.o.o. na zadovoljstvo korisnika. BB SYNERGY d.o.o.se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

BB SYNERGY d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Izmjene uvjeta korištenja

BB SYNERGY d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama www.magistrakozmetika.com . Korištenjem bilo kojeg sadržaja na ovim web stranicama, smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.